Profili za zaštitu stepeništa

AL Profili

METALNI PROFILI

Metalni profili imaju praktičnu i estetsku ulogu. Koriste se za zaštitu ivica raznih površina (zidovi, stepeniništa, podovi).

Upotrebljavaju se u unutrašnim i spoljnim prostorima.

Metalni profili mogu biti:

 

  • Polukružni metalni profili
  • Ravni metalni profili
  • Kvadratni metalni profili
  • Fleksibilni metalni profili

 

PRELAZI ZA PODOVE

Prelazi za podove spajaju različite podne obloge I nivoe podova. Montiraju se nakon postavljanja pločica, parketa ili laminate.

U našem programu možete naći:

 

  • T profili
  • Prelazi za pokrivanje razlike u nivou poda sa nevidljivim šrafovima
  • Prelazi sa vidljivim šrafovima

 

PROFILI ZA ZAŠTITU STEPENIŠTA

Ovi profili su specijalno projektovani za zaštitu ivice stepeništa. Montiraju se u unutrašnjim i spoljnim prostorima.

Daju stepeništu i odredjenom prostoru jedinstven elegantan i udoban izgled.  Montiraju se istovremeno ili naknadno sa posatvljanjem podnih obloga.

LISTELE

Dekorativni profili LISTELE  elegantno dekorišu zidove pokrivene keramičkim pločicama. 

PROFILI ZA ZAŠTITU IVICE ZIDA

Profili za zaštitu ivice zida rešavaju problem oštećenja ivice zida koje mogu, a ne moraju, biti pokrivena pločicama. Predstavljaju idealno estetsko rešenje.

DILATACIONI PROFILI OD AL

Dilatacioni profili su funkcionalni sistemi koji preuzimaju napregnutost keramičnih pločica zbog promene temperatura i raznih opterećenja na površini zidova i podova. Montiraju se istovremeno sa postavljanjem pločica. U ponudi imamo profile od 10mm ili od 12,5mm.