Fug masa

Fug masa

Nešto novo na našem tržištu, fug masa STARLIKE je epoksidna dvokompnentna cementa masa pogodna za fugiranje fuga od 2mm do 10mm.

Širok spektar boja čak 94 različita tonaliteta koja možete naći u 3 kolekcije : CLASSIC, GLAMOUR I METALLIC.

Fuge koje noću svetle, dodavanjem posebnog aditiva u fug masu ( određene boje ) i nakon upijanja svetlosti ( min od 8 sati) fuge će svetleti!!