Dilatacioni profili

Profil za dilataciju od aluminijuma za pločice debljine 12mm

Profil za dilataciju od aluminijuma za pločice debljine 12mm

Kategorije: 

Dilatacioni profil od aluminijuma sa PVC ispunom je funkcionalni sistem koji preuzimaju pomeranja pločica zbog razlika u temperaturi i pritiska na pod i zid. Montiraju se zajedno sa postavljanjem pločica. Dubina :12mm, Dužina : 2,5m, Boja : PVC ispuna siva

SKU:
MSA125.35
Proizvođač: