Dilatacioni aluminijumski profili

Dilatacioni aluminijumski profili

Dilatacioni profili su funkcionali sistemi koji omogućavaju pomeranje keramičkih pločica koje nastaju promenom temeprature, otprećenja i naprezanja sa kojima se suočavaju površine ( podne i zidne). Dilatacioni profili se montiraju istovremeno sa postavljanjem pločica.

U našoj ponudi imamo filatacione lasjen različitih dubina od 10mm,12,5mm i 15mm.