Dilatacioni profili (PVC)

Dilatacioni profili (PVC)

Dilatacioni profili su funkcionalni sistemi koji omogućavaju pomeranje keramičkih pločica koje nastaju promenom temeprature, opterećenja i naprezanja sa kojima se suočavaju površine ( podne i zidne). Dilatacioni profili se montiraju istovremeno sa postavljanjem pločica.

U našoj ponudi imamo filatacione lajsne različitih dubina od 10mm,12,5mm i 15mm.