Dilatacioni profil od PVC-a

PVC dilatacioni profil koji može da se montira direktno u beton, na mestima gde postoji opterećenje. Može da se postavlja I istovrememeno sa postavljanjem pločica ili naknadno pod uslovom da u podu postoji prostor koji je dimenzija kao profil. Montira se na podu sa lakim ili srednjim opterećenjem. Dužina : 2,5m. Boja : bež

Proizvođač: GENESIS

SKU: MSR300.25

PVC dilatacioni profil od 10mm

PVC dilatacija za pločicu od 10mm. Montira se istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločica u prostorima sa malim ili srednjim prometom. Dubina :10mm. Dužina :2,5m. Boja: bež

Proizvođač: GENESIS

SKU: MLB100.25

PVC dilatacioni profil od 10mm

PVC dilatacija za pločicu od 10mm. Montira se istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločica u prostorima sa malim ili srednjim prometom. Dubina :10mm. Dužina :2,5m. Boja: siva

Proizvođač: GENESIS

SKU: MLB100.35

PVC dilatacioni profil od 12.5mm

PVC dilatacija za pločicu od 12,5mm. Montira se istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločica u prostorima sa malim ili srednjim prometom. Dubina :12,5mm. Dužina :2,5m. Boja: bež

Proizvođač: GENESIS

SKU: MLB125.25

PVC dilatacioni profil od 12.5mm

PVC dilatacija za pločicu od 12,5mm. Montira se istovremeno sa postavljanjem keramičkih pločica u prostorima sa malim ili srednjim prometom. Dubina :12,5mm. Dužina :2,5m. Boja: siva

Proizvođač: GENESIS

SKU: MLB125.35

PVC dilatacioni profil od 13mm

PVC dilatacija od 13mm. Montira se isovremeno sa postavljanjem podnih obloga. Dubina je 13mm, dužina 2,5m. Boja : siva

SKU: C517GL