Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40 mmpredstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova podova. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Dužina : 0,9 m, Boja : mat srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSG409.81

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40 mmpredstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova podova. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Dužina : 0,9 m, Boja : mat zlatna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSG409.83

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40 mmpredstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova podova. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Dužina : 0,9 m, Boja : bronzana

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSG409.89

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova podova. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Dužina :2,7m. Boja : mat srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSG417.81

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova podova. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši uporedo sa postavljanjem podnih obloga. Dužina : 0,9m. Boja : mat srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: SGD409.81

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova podova. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši uporedo sa postavljanjem podnih obloga. Dužina : 0,9m. Boja : mat zlatna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: SGD409.83

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma za isti nivo širine 40mm predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova podova. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši uporedo sa postavljanjem podnih obloga. Dužina : 0,9m. Boja : bronzana

Proizvođač: PROFILUX

SKU: SGD409.89

Prelaz od aluminijuma za različit nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma širine 40 mm za razliku u nivou predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova i nivoa podova do 15mm. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Imaju protivkliznu ulogu i upotrebljavaju se u unutrašnjim prostorima. Dužina : 2,7m. Boja : mat srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSD407.81

Prelaz od aluminijuma za različit nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma širine 40 mm za razliku u nivou predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova i nivoa podova do 15mm. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Imaju protivkliznu ulogu i upotrebljavaju se u unutrašnjim prostorima. Dužina : 2,7m. Boja : mat zlatna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSD407.83

Prelaz od aluminijuma za različit nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma širine 40 mm za razliku u nivou predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova i nivoa podova do 15mm. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Imaju protivkliznu ulogu i upotrebljavaju se u unutrašnjim prostorima. Dužina : 2,7m. Boja : bronzana

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSD407.89

Prelaz od aluminijuma za različit nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma širine 40 mm za razliku u nivou predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova i nivoa podova do 15mm. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Imaju protivkliznu ulogu i upotrebljavaju se u unutrašnjim prostorima. Dužina : 0,9m. Boja : mat srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSD409.81

Prelaz od aluminijuma za različit nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma širine 40 mm za razliku u nivou predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova i nivoa podova do 15mm. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Imaju protivkliznu ulogu i upotrebljavaju se u unutrašnjim prostorima. Dužina : 0,9m. Boja : mat zlatna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSD409.83

Prelaz od aluminijuma za različit nivo širine 40mm

Prelaz od aluminijuma širine 40 mm za razliku u nivou predstavlja široku gamu rešenja za prelaze između različitih tipova i nivoa podova do 15mm. Garantuju savršen prelaz između podnih površina. Montiranje se vrši vidljivim šrafovima nakon montiranja pločica, parketa ili laminata. Imaju protivkliznu ulogu i upotrebljavaju se u unutrašnjim prostorima. Dužina : 0,9m. Boja : bronzana

Proizvođač: PROFILUX

SKU: PSD409.89

T profil od aluminijuma širine 20mm

T profil od aluminijuma širine 20mm upotrebljava za popunjavanje razmaka između dve površine istog ili različitog materijala – prelaz između različitih vrsta i dezena pločica, parketa i drugih podnih obloga, kao i za pokrivanje i dekoraciju neestetskih fuga. Dubina : 8mm. Dužina : 2,8m. Boja : sjajno zlatna

SKU: CTLA207.81

T profil od aluminijuma širine 20mm

T profil od aluminijuma širine 20mm upotrebljava za popunjavanje razmaka između dve površine istog ili različitog materijala – prelaz između različitih vrsta i dezena pločica, parketa i drugih podnih obloga, kao i za pokrivanje i dekoraciju neestetskih fuga. Dubina : 8mm. Dužina : 2,8m. Boja : sjajno zlatna

SKU: CTLA207.83

T profil od aluminijuma širine 20mm

T profil od aluminijuma širine 20mm upotrebljava za popunjavanje razmaka između dve površine istog ili različitog materijala – prelaz između različitih vrsta i dezena pločica, parketa i drugih podnih obloga, kao i za pokrivanje i dekoraciju neestetskih fuga. Dubina : 8mm. Dužina : 2,7m. Boja : mat srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: TLA207.81

T profil od aluminijuma širine 20mm

T profil od aluminijuma širine 20mm upotrebljava za popunjavanje razmaka između dve površine istog ili različitog materijala – prelaz između različitih vrsta i dezena pločica, parketa i drugih podnih obloga, kao i za pokrivanje i dekoraciju neestetskih fuga. Dubina : 8mm. Dužina : 2,7m. Boja : mat zlatna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: TLA207.83

T profil od aluminijuma širine 20mm

T profil od aluminijuma širine 20mm upotrebljava za popunjavanje razmaka između dve površine istog ili različitog materijala – prelaz između različitih vrsta i dezena pločica, parketa i drugih podnih obloga, kao i za pokrivanje i dekoraciju neestetskih fuga. Dubina : 8mm. Dužina : 2,7m. Boja : bronzana

Proizvođač: PROFILUX

SKU: TLA207.89

T profil od aluminijuma širine 20mm

T profil od aluminijuma širine 20mm upotrebljava za popunjavanje razmaka između dve površine istog ili različitog materijala – prelaz između različitih vrsta i dezena pločica, parketa i drugih podnih obloga, kao i za pokrivanje i dekoraciju neestetskih fuga. Dubina : 8mm. Dužina : 2,7m. Boja : sjajno zlatna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: TLA207.90

T profil od aluminijuma širine 20mm

T profil od aluminijuma širine 20mm upotrebljava za popunjavanje razmaka između dve površine istog ili različitog materijala – prelaz između različitih vrsta i dezena pločica, parketa i drugih podnih obloga, kao i za pokrivanje i dekoraciju neestetskih fuga. Dubina : 8mm. Dužina : 2,7m. Boja : sjajno srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: TLA207.91