L profil za zaštitu ivice zida od aluminijuma dimenzija 25x25mm

L profil od aluminijuma upotrebljava se za zaštitu spoljnih ivica koje se mogu oštetiti i na koje se lepe lepkom nakon montiranja plo?ica ili stavljanja tapeta. Dimenzije : 25x25mm. Dužina _ 2,7m. Boja: mat srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: LCA257.81

L profil za zaštitu ivice zida od aluminijuma dimenzija 25x25mm

L profil od aluminijuma upotrebljava se za zaštitu spoljnih ivica koje se mogu oštetiti i na koje se lepe lepkom nakon montiranja plo?ica ili stavljanja tapeta. Dimenzije : 25x25mm. Dužina _ 2,7m. Boja: sjajno zlatna

Proizvođač: PROFILUX

SKU: LCA257.90

L profil za zaštitu ivice zida od aluminijuma dimenzija 25x25mm

L profil od aluminijuma upotrebljava se za zaštitu spoljnih ivica koje se mogu oštetiti i na koje se lepe lepkom nakon montiranja plo?ica ili stavljanja tapeta. Dimenzije : 25x25mm. Dužina _ 2,7m. Boja: sjajno srebrna

Proizvođač: PROFILUX

SKU:  CA257.91

L profil za zaštitu ivice zida od inoksa dimenzija 30x30mm

L profil od inox-a upotrebljava se za zaštitu spoljnih ivica koje se mogu oštetiti i na koje se lepe lepkom nakon montiranja plo?ica ili stavljanja tapeta. Dimenzije : 30x30mm. Dužina :2,7m. Boja: ?elik

Proizvođač: PROFILUX

SKU: LCI307.84

Profil za zaštitu ivice zida dimenzije 25 x 25mm

Profil za zaštitu ivice zida postavlja se na horizontalnim ivicama koja su pokrivena različitim materijalima a sve u cilju sprečavanja obijanja zida. Dimenzija 25x25mm. Dužina : 2,5m. Boja: bela

Proizvođač: GENESIS

SKU: ERP250.01

Profil za zaštitu ivice zida dimenzije 30 x 30mm

Profil za zaštitu ivice zida postavlja se na horizontalnim ivicama koja su pokrivena različitim materijalima a sve u cilju sprečavanja obijanja zida. Dimenzija 30x30mm. Dužina : 2,5m. Boja: bela

Proizvođač: GENESIS

SKU: ERP300.01