Profil za dilataciju od aluminijuma

Profil za dilataciju od aluminijuma za pločice debljine 12,5mm

Dilatacioni profil od aluminijuma sa PVC ispunom je funkcionalni sistem koji preuzimaju pomeranja pločica zbog razlika u temperaturi i pritiska na pod i zid. Montiraju se zajedno sa postavljanjem pločica. Dubina :12,5mm, Dužina : 2,5m, Boja : PVC ispuna siva

Proizvođač: GENESIS

SKU: MSA125.35