Dilatacioni profili (PVC)

Dilatacioni profil od PVC-a

Dilatacioni profil od PVC-a

PVC dilatacioni profil koji može da se montira direktno u beton, na mestima gde postoji optere?enje. Može da se postavlja I istovrememeno sa postavljanjem plo?ica ili nakndano pod uslovom da u podu postoji prostor koji je dimenzija kao profil. Montira se na podu sa lakim ili srednjim optere?enjem. Dužina : 2,5m. Boja : bež

SKU:
MSR300.25
Proizvođač: